Nettleige

Dette er prisen du betalar for å få overført straum til huset ditt - transportutgiftene på straumen.

Kor mykje energiverket maksimalt kan ta inn i total nettleige frå kundane sine er regulert ved at NVE kvart år fastset ei inntektsramme for kvart enkelt nettselskap.

Nettleiga dekker utbygging og drift samt beredskap heile døgnet året rundt.

 

Om lag halvparten av nettleiga er offentlege avgifter som nettselskapa er pålagde å kreve inn på vegne av staten. 

Nettleige:

Nettleige Lærdal Energi AS