2013-08-27T14-10-23_4.jpg
2013-08-27T14-10-23_4.jpg

Lærdal Energi Nett


Lærdal Energi Nett er ansvarleg for nettdrift, nettleige, målaravlesing og nye anlegg for kundar i Lærdal kommune.

SCROLL DOWN

Lærdal Energi Nett


Lærdal Energi Nett er ansvarleg for nettdrift, nettleige, målaravlesing og nye anlegg for kundar i Lærdal kommune.

Generalforsamling 2017


Generalforsamling 2017


Lærdal Energi AS held generalforsamling onsdag 14.  juni2017kl 18.00

Stad: Lærdal Energi

 

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Val av møteleiar og referent

3. Val av aksjonærar til å skrive under møteprotokollen

4.Rekneskap for 2016, herunder disponering av resultat

5. Årsmelding for 2016

6. Godkjenning av godtgjersle til revisor

7. Regulering av styrehonorar

8. Framlegg til fullmakt til styret om kjøp og sal av aksjar i eige selskap i samsvar med aksjelova

9. Val etter vedtektene

10. Informasjon om drifta av selskapet

 

Årsmelding 2016 inkludert rekneskap vert lagt ut på vår heimeside www.laerdalenergi.no etter Generalforsamlinga (beklagar feil i annonse i Sogn avis).

 

 

-Styret-

 

Driftsmeldingar


Dette er et varsel om strømutkobling for Torsdag 15.12.2017 i tidsrommet 12.00 - 15.00.

Grunna vedlikehaldsarbeid vert nettstasjon NS606 Kvamme utkobla i ovannemnde tidsrom

Kundar tilknytta denne nettstasjon vil bli berørte.

Driftsmeldingar


Dette er et varsel om strømutkobling for Torsdag 15.12.2017 i tidsrommet 12.00 - 15.00.

Grunna vedlikehaldsarbeid vert nettstasjon NS606 Kvamme utkobla i ovannemnde tidsrom

Kundar tilknytta denne nettstasjon vil bli berørte.

Nettdrift


Feilmelding ring: 57 66 94 20