2013-08-27T14-10-23_4.jpg
2013-08-27T14-10-23_4.jpg

Lærdal Energi Nett


Lærdal Energi Nett er ansvarleg for nettdrift, nettleige, målaravlesing og nye anlegg for kundar i Lærdal kommune.

SCROLL DOWN

Lærdal Energi Nett


Lærdal Energi Nett er ansvarleg for nettdrift, nettleige, målaravlesing og nye anlegg for kundar i Lærdal kommune.

Driftsmeldingar


Driftsmeldingar


Nettdrift


Feilmelding ring: 57 66 94 20

Nettdrift


Feilmelding ring: 57 66 94 20

AMS UTRULLING


Generalforsamling 2017


Generalforsamling 2017


Lærdal Energi AS held generalforsamling onsdag 14.  juni2017kl 18.00

Stad: Lærdal Energi

 

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Val av møteleiar og referent

3. Val av aksjonærar til å skrive under møteprotokollen

4.Rekneskap for 2016, herunder disponering av resultat

5. Årsmelding for 2016

6. Godkjenning av godtgjersle til revisor

7. Regulering av styrehonorar

8. Framlegg til fullmakt til styret om kjøp og sal av aksjar i eige selskap i samsvar med aksjelova

9. Val etter vedtektene

10. Informasjon om drifta av selskapet

 

Årsmelding 2016 inkludert rekneskap vert lagt ut på vår heimeside www.laerdalenergi.no etter Generalforsamlinga (beklagar feil i annonse i Sogn avis).

 

 

-Styret-