AKRAFT AS er eit landsdekkande straumselskap som vart oppretta i slutten av 2014.

Lærdal Energi AS eig AKRAFT og firmaet blir drive av dyktige fagpersonar med lang erfaring frå energibransjen. Det er lokalisert i Lærdal og er stadig i utvikling.