Det er bygd eit omfattande linjenett i Lærdal kommune, mykje av dette i samband med kraftutbygginga som Østfold har gjennomført i bygda. Lærdal Energi AS er ansvarleg for straumforsyningsanlegget i bygda, det såkalla distribusjonsnettet som forsyner alle tilknytta strømforbrukarar i kommunen.

Distribusjonsnettet har eit spenningsnivå på 22.000 Volt, og blir via transformator i nettstasjonar transformert ned til 240 eller 400 Volt som er spenningsnivået som forsyner forbrukarane.

Last ned dokument: Energiutgreiing Lærdal Kommune