2013-08-27T14-10-23_4.jpg
2013-08-27T14-10-23_4.jpg

Lærdal Energi Nett


Lærdal Energi Nett er ansvarleg for nettdrift, nettleige, målaravlesing og nye anlegg for kundar i Lærdal kommune.

Sentralbord: 57 66 94 00 (måndag-fredag 08:00-15:00)

Feilmelding: 57 66 94 20

NB! Dette nummeret skal kun nyttast om du skal melda ifrå om feil på nettet.

SCROLL DOWN

Lærdal Energi Nett


Lærdal Energi Nett er ansvarleg for nettdrift, nettleige, målaravlesing og nye anlegg for kundar i Lærdal kommune.

Sentralbord: 57 66 94 00 (måndag-fredag 08:00-15:00)

Feilmelding: 57 66 94 20

NB! Dette nummeret skal kun nyttast om du skal melda ifrå om feil på nettet.

Driftsmeldingar


Driftsmeldingar


Nettdrift


Feilmelding ring: 57 66 94 20

Nettdrift


Feilmelding ring: 57 66 94 20

Generalforsamling 2018


Generalforsamling 2018


Lærdal Energi AS held generalforsamling onsdag 13. juni 2018 kl 18.00

Stad: Lærdal Energi

 

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Val av møteleiar og referent

3. Val av aksjonærar til å skrive under møteprotokollen

4. Rekneskap for 2017, herunder disponering av resultat

5. Årsmelding for 2017

6. Godkjenning av godtgjersle til revisor

7. Regulering av styrehonorar

8. Framlegg til fullmakt til styret om kjøp og sal av aksjar i eige selskap i samsvar med aksjelova

9. Val etter vedtektene

10. Informasjon om drifta av selskapet

 

Årsmelding 2017 inkludert rekneskap vert lagt ut på vår heimeside www.laerdalenergi.no etter Generalforsamlinga.

 

 

-Styret-