ELEKTRISK ARBEID

KVA HAR DU LOV Å GJERE SJØLV?

Noko elektrisk arbeid har du lov å gjere sjølv heime i bustaden. Utbetringar og nye anlegg skal monterast og utførast av godkjent installatør.

Les meir om det her.

KONTROLL I PRIVATE BYGNINGAR

Held husstanden din alle krav?

Det Lokale Elektrisitetstilsyn(DLE) gjennomfører kvart år kontrollar av elektriske anlegg i bustader, hytter, driftsbygningar, mm. Du kan også kontrollere ditt elektriske anlegg sjølv.

Les meir om det her.

LOVER OG FORSKRIFTER

NOKO MÅ SKRIVAST HER

Lærdal Energi AS er pålagde å føra tilsyn med alle elanlegg innafor sitt forsyningsområde. Me anbefaler å ta ein «Elsjekk» av den elektriske installasjonen kvart 10-12 år.

Les meir om det her.