Kjelde: Europower

Distriktsenergi er i samtaler med både OED og NVE for å få gjennomslag for sin nettleiemodell. Her er Knut Lockert i samtaler med NVE-sjef Kjetil Lund på distriktskonferansen i Rosendal i 05.06.19. Foto: Haakon Barstad

Distriktsenergi er i samtaler med både OED og NVE for å få gjennomslag for sin nettleiemodell. Her er Knut Lockert i samtaler med NVE-sjef Kjetil Lund på distriktskonferansen i Rosendal i 05.06.19. Foto: Haakon Barstad

Distriktsenergi posisjonerer seg for å få gjennom sin modell for utjevning av nettleien. Ifølge organisasjonen selv har de fått gehør både i OED og NVE.

Det kom frem under Knut Lockerts innlegg på årets Distriktsenergi-konferanse som pågår i Rosendal. Lockert er daglig leder i organisasjonen som har utjevning av nettleien som en kampsak.

Tidligere gikk Distriktsenergi inn for frimerke-prinsippet, altså at nettleien skal være identisk over hele landet. Det har de gått bort i fra siden motstanden er for stor.

– NVE er ikke superhappy med frimerke-prinsippet, departementet liker det ikke, statsråden vil ikke ha det, og deler av bransjen synes det er krevende. Grunnen er at de tror at hvis tariffen er den samme, vil nettselskapene lene seg tilbake og ikke tenke på effektiviteten, sa Lockert.

Som Europower har skrevet tidligere, har derfor Distriktsenergi i samarbeid med Pöyry lansert en helt ny modell for utjevning av nettleien. Den kaller de effektivitetsmodellen.

Helt i korte trekk innebærer effektivitetsmodellen at et selskap som er 100 prosent effektivt skal ha den gjennomsnittlige nettleien i Norge, mens selskaper som er mer effektiv får lavere nettleie. Selskaper som er mindre effektivt enn 100 prosent, må kreve høyere nettleie fra kundene.

– I all sin enkelthet og genialitet så er det rammen for modellen. Det er helt fantastisk, sa Lockert i dag.

Detaljer om hvordan modellen er bygd opp kan leses i Pöyry-rapporten.


  

– Ikke mulig med lav nettleie i dag

– Med denne modellen vil man, uansett hvor man driver et nettselskap, få gjennomsnittlig nettleie hvis man bare driver effektivt nok. Det er i dag ikke mulig mange steder. I dag kan du drive med 110 prosent effektivitet og likevel ha landets høyeste nettleie, sa Lockert.

I følge Lockert vil modellen gi en gjennomsnittlig nettleie på 26,9 øre/kWh før avgifter. Modellen gjelder foreløpig kun for privatkunder og mindre bedrifter.

– Større bedrifter og industrikunder må behandles litt annerledes, sa han.

I dag varierer nettleien i Norge mellom 21 og 64 øre/kWh. Med effektivitetsmodellen vil den laveste nettleie angivelig være 24 øre, og den høyeste 37 øre/kWh. 

– De som vil høste mest med denne modellen, er de nettselskapene som er effektive, men som i dag likevel har høy nettleie. Det vi synes er tiltalende med denne modellen er at det endelig vil bli sammenheng mellom den effektiviteten nettselskapet klarer å oppnå, og nettleien kundene må betale. Dette er rettferdig, sa Lockert.


  

NVE: – Forslaget tjener dere til ære

Hans inntrykk er at modellen blir tatt på alvor i departementet.

– Da vi la frem dette for statsråden, rettet han seg opp i ryggen. Her imøtegår vi kjernen i kritikken vi har blitt møtt med tidligere, nemlig at hvis alle skal ha samme nettleie så vil effektiviteten gå ned. Vi opplever at nå at denne modellen er noe som diskuteres i departementet, sa Lockert.

NVE-sjef Kjetil Lund er tilstede på konferansen i Rosendal. I sitt innlegg kommenterte han effektivitetsmodellen på følgende måte:

– Jeg kan bekrefte at forslaget er mottatt, og ikke bare det, forslaget vil inngå i våre vurderinger. Man kan være enig eller uenig i modellen, men én ting skal dere ha: Det er et godt og gjennomarbeidet forslag, og det tjener dere til ære. Dette gjør dere til en viktig stemme, sa Lund.

Det som gjør saken høyaktuell er at det er nedfelt i regjeringserklæringen at det skal gjøres tiltak for å jevne ut nettleien. Europower har påpekt tidligere at statsråd Kjell-Børge Freiberg har bevegd seg fra å ikke ville utrede saken, til å karakterisere utjevning av nettleien som en viktig sak.

Når regjeringen vil legge frem sitt forslag er ikke kjent, men NVE skal ifølge Kjetil Lund legge frem sin anbefaling for departementet innen 1. oktober.