Kilde: Distriktenergi.no

Forventar at NVE og Regjeringa går for likare nettleige.

knut lockert.PNG

Knut Lockert - Dagleg leiar i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no.

-I dag er det adressen din som er den viktigste faktoren når størrelsen på nettleien settes. Det er urettferdig og det gagner ikke kraftsystemet. Nå forventer Distriktsenergi at Regjeringen innfører likere nettleie i tråd med løftene i Granavolden-plattformen.

Det skriv Distriktsenergi sin daglege leiar Knut Lockert i ein kronikk i Nationen.

I Granavolden-plattforma seier Regjeringa at den vil «utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett», og no forventar og krever Distriktsenergi at Regjeringa står ved denne formuleringa.

KrF spelar ei nøkkelrolle

«Olje- og energidepartementet har bedt NVE legge fram alternative muligheter for likere nettleie innen 1. oktober i år. Et paradoks er det jo at KrF som fremste talsmann for likere nettleie i Norge hadde flertall på Stortinget for dette, før de gikk inn i regjeringen med Høyre, Venstre og Frp. Flertallet i Stortinget ble på mange måter byttet mot en passus i regjeringserklæringen. På den bakgrunn vet vi at KrF, som talsmann for likere nettleie i regjeringen, legger mye på vektskålen for at statsråden og regjeringen leverer på dette punktet. Distriktsenergi forventer at forslaget som blir lagt fram gir en reell og rettferdig utjevning av nettleien», skriv Lockert.

Urimeleg og urettferdig

Lockert og Distriktsenergi meinar at det er «urimelig og urettferdig» at det er so mykje høgare nettleige i Sogn og Fjordane, som flyte over av kraft, enn i Oslo der det knapt produserast kraft.

«Fem av de ti selskapene med høyest nettleie i Norge ligger i Sogn og Fjordane. Det er underlig, når man bor i Sogn- og Fjordane og ser at kraftproduksjonen går for fullt og fossene flommer over, og samtidig vet at landets dyreste nettleie finnes i nettopp dette området. De har jo mer enn kraft nok, og det er kort vei å transportere denne til husveggen. Likevel betaler sogningene mest i nettleie. Samtidig sitter man i Oslo nesten uten å produsere kraft og med lange avstander til produksjonskilden, med den billigste tilgangen på strømmen. Det er ikke rart at det reageres i Sogn og Fjordane over dette. Dette er mer enn ett paradoks. Det er urimelig og urettferdig», skriv Lockert. Han meiner at «likere nettleie for alle er rettferdig, lett å forstå, og er god distriktspolitikk».

Effiktivitetsmodellen

Distriktenergi har i lengre tid sett på alternative modellar for likare nettleige. No har organisasjonen landa på ein god modell der samanhengen mellom selskapa sin effektivitet og nettleige blir svært viktig for størrelsen på nettleiga. Lockert seier at denne modellen er eit godt svar på myndigheitene sitt ønskje om å oppretthalde og forsterke nettselskapa sin innsats til å drive kostnadsfritt.

«Vi kaller den ‘effektivitetsmodellen’. I all sin enkelthet innebærer modellen at når selskapene er effektive, får de gjennomsnittstariffen ut til sine kunder. Er de mer effektive enn gjennomsnittet blir nettleien lavere, og er selskapet mindre effektive enn gjennomsnittet får kundene noe dyrere nettleie. Med en slik modell, vil alle energiverkene i Norge ha mulighet til å tilby kundene sine gjennomsnittstariffen i Norge uavhengig av hvor de er lokalisert, bare selskapet er effektivt nok. I dag er dette nærmest umulig, da det er antall kunder selskapene har å fordele regningen på, samt geografi og topografiske forhold, som i hovedsak avgjør størrelsen på nettleien hos kunden. Modellen utfordrer også nettselskapene i retning av å være så effektive som det er mulig i og med at dette er direkte avgjørende for regningen til kunden», skriv Lockert som lovar at Distriktsenergi vil jobbe aktivt heilt til NVE, regjeringen og Stortinget har vedteke likare nettleige i Noreg.