Lærdal Energi følger NVE sine retningslinjer for betaling av anleggsbidrag.
Informasjon angåande dette kan ein få ved å henvende seg til Lærdal Energi.