Anleggsbidrag.PNG

Anleggsbidrag

Lærdal Energi føl NVE sine retningslinjer for betaling av anleggsbidrag.

§ 16-1.Når skal nettselskapet fastsetje og krevje inn anleggsbidrag

“Nettselskapet skal fastsette og kreve inn et anleggsbidrag fra kunden for å få dekket hele eller deler av kostnadsgrunnlaget for investeringene som blir utløst når kunden:

a)blir tilknyttet nettet

b)får økt kapasitet

c)får bedre kvalitet.

Nettselskapet skal også fastsette og kreve inn et anleggsbidrag fra kunder som blir tilknyttet eller får økt kapasitet i nettanlegg som er anleggsbidragsfinansiert. Plikten gjelder i ti år fra tidspunktet kunden som utløste investeringen ble tilknyttet eller fikk økt kapasitet.”

Føl linken for å lese meir:

§ 16 - Anleggsbidrag