I nettområdet til Lærdal Energi er det installert målarar med automatisk målaravlesing.