Alle som skal utføre gravearbeid i Lærdal kommune må fylle ut et gravemeldingsskjema som skal innom Lærdal Energi for godkjenning og underskrift. 

Alle som skal utføre gravearbeid i Lærdal kommune må fylle ut et gravemeldingsskjema som skal innom Lærdal Energi for godkjenning og underskrift. 

Gravemelding skal underskrivast av Lærdal Energi og ha vedlagt eit kart over området det skal gravast.  Det er viktig at graveområde er nøyaktig avmerka på kartet slik at det ikkje er tvil om kvar gravearbeidet skal gjerast.

Send forhåndsutfylt skjema minimum 2 dagar før oppstart av graving til begge desse e-postane:

jon.yttri@lenergi.no

jan.ove.breingsnes@lenergi.no

Ved behov for kabelpåvisning avtalast dette nærare med Lærdal Energi.  Kabeltraseane vert då merka med raud merkespray på bakken. Når kabeltraseane er merka, er det kunden si oppgåve å vedlikehalde oppmerkingen.

I tillegg må den som skal grave også innom Lærdal Kommune for å få graveløye der.  Sjå vedlagt link til dette dokumentet.