Lys.PNG

Nye reglar!

Du bør kontakte oss hvis du for eksempel skal:

 • Bygge nytt / knyte nybygg til straumnettet

 • Endre / øke effekten på det elektriske anlegget

 • Endre fra 1-fase til 3-fase

 • Legge om / flytte eksisterende nett

 • Legg om fra luft til kabel med og uten ekstra av overbelastningssikkerhet

 • Lever rivemelding

 • Gravemelding

 • Kontroller forbruket for perioden hvor du ikke har hatt strømleverandør

 • Spør om å knytte til faktura for nettleige

 • Melde om farlige forhold i nettet

 • Meld fra, eller sjekk status på straumbrot