Elhub er ein nøytral datahub som vil handtere all måledata og markedsprosessar i den norske kraftmarknaden. Elhub Web Plugin er ei løysing der du kan følgje med på forbruket ditt heilt ned på timesnivå, og estimert årsforbruk.

Elhub er ein nøytral datahub som vil handtere all måledata og markedsprosessar i den norske kraftmarknaden. Elhub Web Plugin er ei løysing der du kan følgje med på forbruket ditt heilt ned på timesnivå, og estimert årsforbruk.

I følgje Forskrift 301, § 6-18, skal:

“Elhubbrukere skal på sine internettsider gi sluttbrukere mulighet til å styre hvem som skal ha tilgang til sine data i Elhub, og skal benytte webløsning for styring av tilgang til måleverdier og kundeinformasjon utviklet av avregningsansvarlig.”

Du kan logge deg inn med elektronisk ID her.