Byggjestraum.PNG

Byggjestraum er eit mellombels straumuttak frå ei anleggskasse som vert sett opp på byggjestaden.

Slik tidsavgrensa straumuttak skal takast ned straks permanent installasjon er kopla til kraftnettet. Hugs å inngå avtale med ein straumleverandør.

 

Prisliste tjenester frå Lærdal Energi (alle priser uten mva):

Leige av byggeskap pr.veke: kr 250,-
Til- og fråkopling byggestraum kabel/luft: kr 4.750,-