AMS-målarar


SCROLL DOWN

AMS-målarar


AMS står for “avanserte måle- og styringssystem”. Den nye målaren registrerar kontinuerleg kor mykje straum du brukar, og innrapporterar forbruket ditt automatisk kvar einaste time.

AMS-målar.PNG